بخاری با رطوبت ساز

بخاری با رطوبت ساز

  • Heater with Humidifier DF-HT0550P (33″)

    بخاری با بخاری DF-H…

    * عملکرد بدون گرم شدن فقط 3 ثانیه طول می کشد. PTC فناوری گرمایشی ، کامپ ...
  • Heater with Humidifier DF-HT0550PK1 (33″)

    بخاری با بخاری DF-H…

    * عملکرد آیا از بیش از حد وسایل زیاد خسته شده فضای اتاق شما را می گیرد؟ آیا تو ...