بخاری فلزی

بخاری فلزی

 • Metal Heater DF-HT5501P

  بخاری فلزی DF-HT5501P

  * عملکرد مکانیکی اندازه 2000W Samll کنترل مکانیکی بخاری فلزی DF-HT5501P با هکتار ...
 • Metal Heater DF-HT5502P

  بخاری فلزی DF-HT5502P

  * عملکرد 1. با عملکرد فن. این می تواند با تهویه هوا برای خنک کردن ...
 • Metal Heater DF-HT5512P

  بخاری فلزی DF-HT5512P

  * طراحی عملکرد اندازه متوسط ​​و ساخته شده توسط مواد فلزی برای نشان دادن ساده ...